Aanmelden en lesgeld

NIEUWE LEDEN / LESSEN

Aanmeldingsformulier 2021

Opzeg en wijzigingsformulier 2021

Aanmelden / info lidmaatschap: Mevr. Janneke Polling (ledenadministratie) jannekepolling@hotmail.com

Aanmelden / info verenigingslessen: Cecile Dolfing tel.: 06-29319666  mcdolfing@icloud.com

Aanmelden / info mennen: Teus Rietveld tel.: 06-20134552 teusrietveld@gmail.com

De springlessen  zijn ook toegankelijk voor niet-leden.      

Reacties zijn gesloten.