Aanmelden en lesgeld

NIEUWE LEDEN / LESSER

Aanmeldingsformulier 2021

Opzeg en wijzigingsformulier 2021

 Aanmelden / info lidmaatschap: Mevr. Janneke Polling (ledenadministratie) jannekepolling@hotmail.com

Aanmelden / info verenigingslessen: Anja Jansen tel.: 06-25566951 anjajansen75@gmail.com

Info Mennen: Teus Rietveld tel.: 06-20134552 teusrietveld@gmail.com

De springlessen  zijn ook toegankelijk voor niet-leden.      

Reacties zijn gesloten.