Privacy Statement AVG

Privacy Statement Paardensportverening “De Hondsrug” Bronneger.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

De Hondsrug heeft uw gegevens nodig ten behoeve van de ledenadministratie.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de volgende activiteiten:

  • Activiteiten in en rondom Manege de Rietweg die de leden van de vereniging aangaan;
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Overige zaken zoals onder andere jaarvergaderingen.

Uiteraard gebruiken wij alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat bij elk gebruik van persoonsgegevens alleen die gegevens worden gebruikt als deze accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Hondsrug  van u? 

Om de ledenadministratie bij te houden gebruiken we uw adresgegevens en uw telefoonnummer. Voor de overige activiteiten gebruiken we uw email adres. In de toekomst zullen de email adressen waarschijnlijk ook gebruikt gaan worden voor de facturering.

Kopie identiteitskaart

Misschien hebben wij een kopie van uw identiteitskaart nodig. Hierbij heeft de Hondsrug uw BSN-nummer niet nodig. Indien u een kopie van uw identiteitskaart (rijbewijs of paspoort) verstuurt aan de Hondsrug, kunt u ook gebruikmaken van de overheidsapp KopieID. Met behulp van deze app kunt u een foto maken van uw identiteitskaart, uw BSN-nummer en foto wegstrepen en per e-mail verzenden aan de Hondsrug.

Toestemming

Het is van belang dat u bewust bent van, en toestemming geeft aan de Hondsrug voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Uw toestemming (bij minderjarigen) kan tevens worden verstrekt door ouders of een voogd. Wij beschouwen de volgende situaties als indicatie dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw huidige en toekomstige persoonlijke gegevens:

  • Uw vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens aan ons (inclusief de informatie die u eerder heeft verstrekt aan de Hondsrug). De Hondsrug verwerkt de persoonsgegevens dan in kader van de uitvoering van de ledenadministratie 
  • Uw mondelinge toestemming gevraagd door de Hondsrug voor een bepaald doel.

Paardensportvereniging “de Hondsrug” (hierna de Hondsrug) respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens de Hondsrug van u verwerkt en waarom dit nodig is.

Bewaartermijnen

De Hondsrug bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. De Hondsrug heeft een bewaartermijnenbeleid, welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan de wettelijke bewaarplicht .

Activiteiten

Indien u al vóór 25 mei 2018 lid bent van de Hondsrug , dan mag de Hondsrug u digitaal benaderen, maar de Hondsrug biedt u dan de mogelijkheid om u af te melden. Als u vanaf 25 mei 2018 lid bent van de Hondsrug dan wordt u digitaal alleen benaderd indien u daar toestemming voor heeft verleend .Als u nog geen lid bent, bijvoorbeeld bij een ledenwerving, wordt u alleen per post of telefonisch benaderd. Uiteraard wordt u niet benaderd als u geregistreerd staat in het Bel-mij-niet-register of de Postfilter.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij geven alleen de gegevens aan derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben , denk aan de KNHS of andere verenigingen . De gegevens worden alleen dan verstrekt indien er schriftelijk door alle partijen is aangegeven dat geheimhouding van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende privacyrechten.

a)  U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c)  Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, tenzij de Hondsrug op grond van wet- en regelgeving uw verzoek niet kan voldoen.

d)  Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten.

e)  Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld aan de KNHS . Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Voor meer informatie over uw privacyrechten, verwijzen wij u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een verzoek willen indienen, dan kunt u een e-mail sturen via de website

Vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, probeert de Hondsrug zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop de Hondsrug omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op via de website.

Wij doen ons best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u een klacht over de wijze waarop de Hondsrug met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij het bestuur van de Vereniging. Bent u met de uitkomst van het antwoord van het bestuur niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens:
Paardensportvereniging de Hondsrug
Het Bestuur
Dorpsstraat 14
9527TC Bronneger
E Mail via de website

Reacties zijn gesloten.